Aktuality:

První várku čokoládových Mikulášů, čertů, andělů, adventních kalendářů, perníků a dalších překvapení do mikulášských balíčků pro děti z pěstounských rodin jsem dnes předal na sociální odbor našeho úřadu.

v tomto týdnu jsem se s kolegy z Hnutí občanů Počernic Dariou Češpivovou a Jirkou Šebkem snažil získat více informací o plánované developerské výstavbě v Čertousích. Konkrétně o revitalizaci bývalého Koštířova velkostatku a s ním související problematikou místní čistírny odpadních vod.


"Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte." Dalajláma 


"Mým cílem je přibližování a co možná nejširší zapojení občanů do místního dění. Rád bych se věnoval školské a sociální oblasti."