Aktuality:

Sdílím s vámi příspěvek paní Marcely Kousalíkové, která byla odvolána z redakční rady Hornopočernického zpravodaje ze zcela vymyšlených důvodů.

v tento náročný týden pro naši rodinu, kdy jsme se rozloučili s naší milou tetou, Vás musím touto cestou informovat o mém podání trestního oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s anonymním dopisem, který dorazil na Úřad městské části Praha 20 – Horní Počernice, konkrétně k panu starostovi Petrovi Měšťanovi a celému zastupitelstvu, kterému...

S hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl o úmrtí pana učitele Miloslava Podzimka ve věku 92 let. Pan učitel Podzimek zanechal nesmazatelnou stopu v paměti celých generací obyvatel Horních Počernic, kteří ho znali jako ředitele Základní školy Ratibořické a oddaného pedagoga.

"Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte." Dalajláma 


"Mým cílem je přibližování a co možná nejširší zapojení občanů do místního dění. Rád bych se věnoval školské a sociální oblasti."