Hornopočernický Kocourkov

28.04.2024

Sdílím s vámi příspěvek paní Marcely Kousalíkové, která byla odvolána z redakční rady Hornopočernického zpravodaje ze zcela vymyšlených důvodů. 

Její příspěvek navíc nebyl otištěn v posledním čísle zpravodaje. Tento akt cenzury a odvolání nás přenáší zpět do doby před rokem 1989. Ironií osudu je, že za své služby byla nakonec odměněna částkou 1 000 Kč, kterou však z pochopitelných důvodů odmítla. Každý si může udělat obrázek o současných poměrech v radnici a cenzurované redakční radě sám!

"HORNOPOČERNICKÝ KOCOURKOV 

V minulém čísle HPZ se objevilo sdělení o mém odvolání z RR HPZ. Důvodem měla být má 40% účast na jednání rady v r. 2023. Toto číslo je výsledkem lživého konstruktu (4 z 9 není 40 %) a autor též neuvedl, že v r. 2024 byla má účast 100%. Po posledním jednání RR se na webu MČ objevil zápis ze 14. 12. 2023, kdy žádné jednání neproběhlo, jelikož se dostavil pouze jeden člen RR. Tímto podvodem se RMČ snaží vylepšit svou argumentační pozici a matematické skóre. Ani tak se však lež obhájit nedá.

Mé odvolání neproběhlo podle jednacího řádu, jehož podmínky jsem neporušila, a který uvedený způsob a důvod odvolání vůbec nepřipouští.

A TAK SE PTÁM:

1. Kdo a proč se bojí člena RR za opoziční hnutí tak, že pro jeho odvolání realizuje podvod tohoto rozsahu (smyšlený zápis, záměrně chybný výpočet, dehonestace atd.)?

2. Kdo řídí a rozhoduje za RR, kde místo předsedkyně jednání vede tajemník RR V. Kazda dle vlastní interpretace Statutu HPZ? Má takto skutečně vypadat práce úředníka ve státní správě?

3. Jak to, že RR zveřejnila sdělení právě o odvolání mé osoby, když nikdy v minulosti o změnách v RR neinformovala?

4. Proč nebyli stejně teatrálně odvolání skutečně absentující členové RR nebo komisí?

5. Jaká je úroveň RR, mezi jejímiž členy se v mailové komunikaci píše o příspěvcích jako o "blábolech, které nikdo nečte" a které "hyzdí zpravodaj"?

6. Jaké jsou kompetence a morální kredit členů RMČ, kteří schválili mé odvolání v přímém rozporu s jednacím řádem a sdělili mi je mailem zaslaným asistentkou, bez jakéhokoli předchozího projednání?

7. Co na to radní M. Velíšek, prezentující se jako arbitr pravdy, do jehož gesce HPZ spadá?

8. Jaké další machinace s daty se dějí v případech souvisejících s nepohodlnou opozicí, nebo kde se jedná o zásadní věci dlouhodobého charakteru a dopadu na H. Počernice, když pro tuto akci musela mimořádně zasedat rada MČ a následně se neštítila zveřejnit na webu MČ podvodný zápis, kterým se zoufale snaží legitimizovat mé odvolání?

9. Za svou "neaktivitu" jsem obdržela od RMČ Darovací smlouvu na dar ve výši 1000 Kč "jako projev ocenění za osobní přínos a aktivitní činnost Obdarovaného při rozvoji městské části Praha 20 v roce 2023." Tak díky! DÁVÁ TO NĚKOMU Z VÁS SMYSL?

Aktivitní práce nespočívá v pasivním sezení na jednáních, ale v komunikaci s redakcí, navrhování obsahových prvků, v podpoře objektivity a ve snaze o zlepšení úrovně kompetencí, komunikace a vystupování, které se členům obou rad zoufale nedostává!"

Marcela Kousalíková