Komentář ke schvalovaným dotacím za rok 2021 v sociální oblasti

21.11.2021

Na posledním zastupitelstvu byly do programu jednání zařazeny i žádosti o dotace v sociální oblasti. Navržené částky byly letos poprvé z důvodu špatné ekonomické situace a nutnosti šetřit, výrazně poníženy.

Například žádost Diakonie Církve bratrské na podporu Chráněného bydlení na Xaverově o 60 000 Kč byla snížena na 30 000 Kč. Dále žádost Rodinného a komunitního centra Mumraj na podporu oblíbeného projektu "Školička" - školka nanečisto", která žádala 58 000 Kč, byla ponížena na 30 000 Kč. Šetření se dotklo třeba i Azylového domu Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice.

Společně jsem záležitost konzultoval s kolegyní zastupitelkou Alenou Štrobovou, která se bohužel ze zdravotních důvodů nemohla tohoto jednání zastupitelstva zúčastnit a sociální oblasti se rovněž věnuje. Mrzí nás, že došlo k ponížení částek u těchto velmi důležitých, sociálně prospěšných a bohulibých projektů. Sám jsem se ptal na zastupitelstvu, zda projekty budou životaschopné i přes snížení podpory ze strany městské části?

Dále jsem odmítl původní nápady bývalého a na minulém zastupitelstvu odvolaného místostarosty Viléma Čápa na víceleté dotační programy, které jsou špatně přehledné a vůbec nezohledňují třeba změny potřeb, poměrů, cen nebo stav aktuálního rozpočtu.

V této situaci je pro mě velmi smutné, že radnice nově pořídila software na zpracování žádostí o dotace za téměř 750 000 Kč. Jeho nákup si stačil prosadit pan Čáp ještě předtím, než byl pro ztrátu důvěry a špatné ekonomické vedení radnice odvolán.

Kromě nákladů na nákup software musí ale radnice navíc platit i každoroční provozní poplatek 100 000 Kč a nikdo přitom stejně neví, jak se budou řešit případné chyby softwaru. Je to pro mě nepochopitelné! Nemáme peníze a proto se spolkům výrazně snižují dotace. Na druhou stranu se nakoupí taková nákladná věc, namísto toho, abychom finanční prostředky v této nelehké době raději využili přímo na podporu aktivit našich spolků.

Domnívám se, že na podobné neefektivní nakládaní s penězi dnes není vhodná doba.

Petr Růžička ve spolupráci s Alenou Štrobovou.