REZIGNACE NA FUNKCI ČLENA RADY

01.02.2021

Vážení spoluobčané a milí přátelé,

bohužel v tomto ani v minulém čísle jste nenašli můj pravidelný radniční příspěvek z oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a spolkové činnosti. Důvodem je moje rezignace na funkci člena rady, kterou jsem v pondělí 7. prosince 2020 podal na Zastupitelstvu městské části. K tomuto rozhodnutí mě už delší dobu vedly mnohé okolnosti, například, že v rámci jednání Rady a Zastupitelstva jsem vždy hlasoval s péčí řádného hospodáře, ale bohužel takto nejednali ostatní radní, s kterými jsem v mnoha případech nenacházel shodu a dospěl jsem k názoru, že mé setrvání v Radě nemá smysl. Odmítám se nadále účastnit této koalice pro ztrátu důvěry a vypověděl jsem všechny dohody o spolupráci vytvořené panem místostarostou Ing. Vilémem Čápem.

Pár dobrých zpráv z prosincového Zastupitelstva jsou, že prošlo schválení mnou navrženému daru Léčebnému a rehabilitačnímu středisku Chvaly a to na podporu dofinancování následné a rehabilitační péče. Zároveň byla schválena dotace na nákup pracovních oděvů pro náš Sbor dobrovolných hasičů Chvaly. Také se mi podařilo navázat spolupráci s nástupnickou společností Xaverov, která vlastní všechny předměty ze slavné historie dostihových koní. Měl jsem představu vytvořit tzv. "sín slávy", kde by tyto předměty byly vystaveny. Další dobrá zpráva je, že sbírka ve prospěch chráněného bydlení na Xaverově je nadále hojně finančně podporována. I já sám jsem do ní přispěl. Moc si všech darů vážím a jménem klientů Vám děkuji.

Dále jsme společně s paní redaktorkou Bartákovou připravili do lednového čísla kompletní aktuální seznam všech lékařů a věřím, že Vám bude spolu s Katalogem nejen sociálních a zdravotních služeb dobrým pomocníkem při různých životních situacích.

Závěrem, ať už jako zastupitel i krátce jako radní, jsem vždy hájil zájmy naší krásné městské části a jejich občanů. Každá maminka, každý tatínek, senior či spolek se na mě mohl kdykoliv obrátit a vždy jsem se ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a školství snažil pomoci, jak to jen bylo možné. I nadále budu vykonávat funkci zastupitele městské části a v souladu se svým volebním programem budu dál hájit zájmy občanů Horních Počernic. Děkuji všem, kteří jste mi ve funkci radního pomáhali a také Vám všem za milou podporu a zprávy.

Přeji Vám všem hodně štěstí a především zdraví v novém roce a hezké zimní dny.

S úctou,

Petr Růžička, Váš zastupitel

Petr_ruzicka@pocernice.cz
www.facebook.com/pet.ruzicka