Rok první

07.10.2019

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

je to více jak rok, co jsem se díky Vaší důvěře a podpoře stal místním zastupitelem. Toto výročí si zaslouží stručnou rekapitulaci mého dosavadního působení. Byť jako opoziční člen zastupitelstva mám nejméně možností ovlivnit stávající dění, nevzdávám to a bojuji i díky druhému nejpočetnějšímu zastoupení našeho klubu Šance pro Počernice. Vzájemně se v rámci klubu doplňujeme i díky rozděleným gescím "stínové rady". Mou oblastí jsou a budou sociální věci, školství, kultura a spolková činnost.

• Podpořili jsme a zúčastnili jsme se většiny akcí konaných našimi spolky, příspěvkovými organizacemi a společenstvími. Měl jsem tedy možnost poznat Vaše potřeby a zjistit současné nedostatky.
• Transparentnost a hospodárnost je základem. Celý rok jsme se snažili prosadit otevřenější přístup vůči občanům a opozici (zveřejnění koaliční smlouvy, transparentní výběrová řízení, detailní rozpočet apod.).
• Po důkladné přípravě jsem podal návrh na zřízení služby "Senior taxi". Služba běží a funguje. K dnešnímu dni ji využívá více jak 150 spokojených seniorů.
• Usilovali jsme o dokončení projektu rozšíření a rekonstrukce Rodinného centra Mumraj.
• Snažil jsem se o záchranu projektu Podaná ruka i přes odpor současného vedení.
• Připomínkovali jsme úpravy linek Pražské integrované dopravy na území Horních Počernic.
• Úspěšně jsme odsouhlasili prodej pozemku pro novou klubovnu našim skautům.
• Nahlásili jsme poškozená místa na komunikacích ve správě TSK Praha. Po nahlášení byly opraveny.
• Usilovali jsme o otevření druhé třídy tzv. jeslového typu. Otevřela se.
• Požádal jsem o šetrnější přístup k sekání veřejných prostranství včetně častějšího zalévání městské zeleně vzhledem ke změně klimatu a extrémně horkým letním měsícům.
• Podpořili jsme naše spolky a společnosti na základě žádostí o dotace.
• Uspořádali jsme sbírku na pomoc poškozeným požárem v panelovém domě.
• Pomohli jsme několika počernickým rodinám příspěvkem na zájmové kroužky a činnosti.
• Požádali jsme o přidání bezpečnostních kamer v lokalitách se zvýšenou kriminalitou (nádraží Horní Počernice, park u Divadla).
• Podařilo se nám nasbírat dostatečné množství podpisů u petice za snížení výstavby v Počernicích týkající se lokality "Nad Palečkem".
• Požádal jsem o připojení k uctění památky mistra Karla Gotta v den konání jeho pohřbu.

Toť stručná rekapitulace. Děkuji za rok s Vámi. Vzhůru do dalšího... (snad lepšího).

Váš, Petr Růžička
Petr_Ruzicka@pocernice.cz