Rozkaz zněl jasně: Posekat!

01.07.2019

Vážení a milí spoluobčané,

úvodem přináším dobrou zprávu od paní ředitelky Uhrové z MŠ Chodovické ohledně kapacity jeslové třídy, o čemž jsem psal v minulém čísle Zpravodaje. Z celkového počtu zájemců 34 dětí bude přijato 31. Vyhověno většině zájemců mohlo být z toho důvodu, že došlo k otevření druhé jeslové třídy.

A nyní k titulku příspěvku. Během posledního květnového víkendu došlo k masivnímu sekání veřejných prostranství. Sekalo se na zelených pásech, parcích a záhonech. A to až na hlínu. V současné době, kdy řešíme nedostatek podzemní vody, deficit srážek na celém území České republiky a úbytek hmyzu, je toto špatné řešení.

Je nutné přehodnotit původní zvyk sekat trávníky na co nejnižší výšku, což při následném suchu vede k úhynu travních porostů. Výjimkou by měla být dětská hřiště, například kvůli obavě z klíšťat.

Hl. m. Praha k údržbě zeleně dokonce připravilo speciální metodický pokyn. Po upozornění na chatu s paní starostkou k tomuto opatření přistoupila i naše MČ. Postupně tedy města a obce odstupují od trendu tzv. "anglických trávníků" na přirozenější a především vodu lépe zadržující městské louky. Pokud se k tomuto trendu přidají i naši zahrádkáři a majitelé velkých travních ploch, bude to správná cesta. Například naši zahradu máme zčásti posekanou a zčásti necháváme vysazenou louku růst vlastním životem. Samozřejmostí jsou u nás pítka pro ptáky a čmelín J.

Další nutností pro ochlazení v letních měsících je výsadba stromů. Víte, že stromy neposkytují pouze stín, ale zároveň dokáží ochladit města až o 5,5%? Každý z nás si jistě vybaví rozdíl mezi rozpálenými parkovišti bez stromů a příjemnými místy ve stínu stromů v zeleni, ideálně s jezírkem nebo fontánou. Naše MČ by tedy měla přistoupit také k výsadbě nových stromů, i když je s tím samozřejmě spojená následná péče a údržba.

Čekají nás letní extrémně horké a především suché měsíce. Je třeba být připraven již nyní. Myslím, že omezení sekání trávy veřejných prostranství je základ. Horní Počernice by měly mít koncepci na suché léto. Nápad vedení na umístnění pítek pro ptáky do parků je skvělý, ale chce to víc!

Doporučuji vedení například zajímavé a především odborné články na téma sucha a změn klimatu agrárního analytika Petra Havla, zabývajícím se oblastí zemědělství a životním prostředím.

Přeji vám krásné léto a dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků.

Petr Růžička, váš zastupitel