Aktuality:

dobrý epidemiologický trend naštěstí pokračuje i nadále a my se můžeme pomalu a jistě vracet do běžných kolejí. Je skvělé, že naše očkovací centrum v LRS Chvaly jede na plné obrátky a očkuje, nejenom naše občany, očkovací látkou Moderna.

jsem rád, že v době, kdy píšu tento příspěvek, tj. po velikonočních svátcích, se skutečně epidemiologická situace u nás výrazně zlepšuje a pravděpodobně dojde ke zmírnění všech platných nařízení. Doufám, že tento dobrý trend bude nadále pokračovat.


"Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte." Dalajláma 


"Mým cílem je přibližování a co možná nejširší zapojení občanů do místního dění. Rád bych se věnoval školské a sociální oblasti."