Aktuality:

v současné době za sebou máme nelehké období. Tlak, jakému jste byli a ještě budete vystaveni, je obrovský. Vážíme si proto o to více skutečnosti, že i v těchto okamžicích se mnozí z vás aktivně zapojili do pomoci druhým lidem. Podpořili jste naši sbírku Horní Počernice nejen sobě a pomohli tak mnoha osamělým seniorům, rodičům samoživitelům,...

dobrý epidemiologický trend naštěstí pokračuje i nadále a my se můžeme pomalu a jistě vracet do běžných kolejí. Je skvělé, že naše očkovací centrum v LRS Chvaly jede na plné obrátky a očkuje, nejenom naše občany, očkovací látkou Moderna.


"Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte." Dalajláma 


"Mým cílem je přibližování a co možná nejširší zapojení občanů do místního dění. Rád bych se věnoval školské a sociální oblasti."