O mně

Narodil jsem se v roce 1993 v pražských Horních Počernicích, kde žiji stále. Patřím již do čtvrté rodové generace Růžičků žijících v Horních Počernicích. Můj praděda měl v Horních Počernicích první koncesovaný elektrotechnický závod. Vystudoval jsem Univerzitu Jana Amose Komenského Praha v magisterském oboru Pedagogika a bakalářském oboru Evropská hospodářskosprávní studia. Absolvoval jsem také Vyšší odbornou školu CEDUK v oboru Projektové řízení.

Pracuji jako učitel na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu. Zároveň jsem od roku 2018 zastupitelem MČ Praha 20 - Horní Počernice. V roce 2020 jsem působil jako radní pro sociální věci, zdravotnictví a spolkovou činnost.

Působil jsem také jako místopředseda Nadačního fondu ŠANCE, který dlouhodobě podporoval osoby v tíživé životní situaci, děti ze sociálně znevýhodněných a pěstounských rodin. Například organizací sbírky pro osoby postižené ničivým požárem jejich domovů v jednom z bytových domů u nás na sídlišti v Horních Počernicích.

Členem KDU-ČSL a Mladých lidovců jsem od roku 2016.

Pokud zrovna neučím nebo neřeším nějaké úřední záležitosti, rád trávím čas s rodinou a svými přáteli, jsem milovníkem zvířat, zejména psů, mám rád filmy, klasickou i moderní hudbu a mou velkou zálibou jsou moderní dějiny. Mám navíc to štěstí, že právě historii i vyučuji. Jsem svobodný.

MOTTO: "Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte." Dalajláma

Praděda Jaroslav Růžička
Praděda Jaroslav Růžička