O mně

Mgr. Petr Růžička, DiS., MBA - učitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia

Petr v Horních Počernicích patří už do čtvrté rodové generace Růžičků. Jeho praděda měl v Horních Počernicích první koncesovaný elektrotechnický závod. V současné době působí jako doktorand LIGS University - Business School v oboru Management se zaměřením na školství a vzdělávání. Vystudoval EDU Effective Business School profesní titul MBA v oboru Coaching, Mentoring and Leadership, dále Univerzitu Jana Amose Komenského Praha v magisterském oboru Pedagogika a bakalářském oboru Evropská hospodářskosprávní studia. Absolvoval také Vyšší odbornou školu CEDUK v oboru Projektové řízení.

Pracuje jako učitel a zástupce ředitele pro pedagogickou činnost na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu. O tom, že mu profese pedagoga sedí, vypovídá i fakt, že v loňském školním roce vyhrál studentskou anketu "Sympaťák školního roku" 2021/2022.

"Ve spolupráci s Vydavatelstvím TAKTIK se podílím na tvorbě nových učebnic dějepisu pro střední školy a gymnázia. Zároveň jsem od roku 2018 zastupitelem MČ Praha 20 - Horní Počernice. V roce 2020 jsem působil jako radní pro sociální věci, zdravotnictví a spolkovou činnost. Právě proto se zabývám sociální oblastí a snažím se s kolegy organizovat různé sbírky ve prospěch obyvatel naší městské části, kteří podporu a pomoc z různých důvodů potřebují.

Pokud zrovna neučím nebo neřeším nějaké úřední záležitosti, rád trávím čas s rodinou a svými přáteli, jsem milovníkem zvířat, především psů. Mám rád filmy, klasickou i moderní hudbu a mou velkou zálibou jsou moderní dějiny. Mám navíc to štěstí, že právě historii i vyučuji. 

Mým životním krédem je známý citát Dalajlámy: "Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte."


Praděda Jaroslav Růžička
Praděda Jaroslav Růžička