Videa

Poselství šťastné trojky


Interpelace na vedení radnice 11. 7. 2022


Interpelace na vedení radnice 27. 6. 2022


Návrh úkolu distančního jednání Zastupitelstva MČ Praha 20, včetně diskuze - 10. 5. 2021


Návrh úkolu distančního jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 - 15. 3. 2021


REZIGNACE NA FUNKCI ČLENA RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20


15. jednání Zastupitelstva MČ Praha - žádost spolku Chvalská beseda

Interpelace na vedení radnice 10. 5. 2021


Interpelace na vedení radnice 15. 3. 2021


15. jednání Zastupitelstva MČ Praha - žádosti v oblasti sociální a zdravotní