BEZPEČNOSTÍ SITUACE V HORNÍCH POČERNICÍCH Z POHLEDU STATISTIKY

21.02.2023

Vážení čtenáři, 

k tématu bezpečnosti v Horních Počernicích přináším data, která nikomu z nás velkou radost neudělají. Mapa kriminality vypovídá, že meziročně za leden došlo na území naší městské části k nárůstu o téměř 30 % trestných činů a přestupků. V lednu 2023 došlo k 7 krádežím vloupáním, 8 krádežím, 5 podvodům, 3 případům jiné majetkové činnosti, 1 dopravní nehodě, 2 činům toxikomanie a 154 různým přestupkům. Celkem tedy 180 evidovaných trestných činů a přestupků. V lednu 2022 jich bylo 141. Bohužel, žádná sláva, co říkáte?

A srovnání se sousedy? Na trojnásobně větším Černém mostě (Praha 14) bylo v lednu evidovaných 352 trestných činů a přestupků. V menším Zelenči jich bylo za stejné období pouhých 15.

Bezpečnost a krizové řízení má u nás už čtvrtým rokem v gesci starosta Petr Měšťan z ODS a s podporou TOP 09. Čerstvě zvolený primátor Bohuslav Svoboda ze stejné strany má v kompetenci oblast ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Doufám proto, že dojde ke spolupráci hlavního města a jeho městských částí tak, aby téma bezpečnosti skutečně rezonovalo a pro zlepšení podobných statistik se udělalo maximum. Jsem si jistý tím, že nejen obyvatelé naší městské části si klid a pocit bezpečí pro své domovy rozhodně zaslouží. O téma bezpečnosti se samozřejmě chci zajímat i nadále a doufám, že postupem doby budu přinášet lepší zprávy.

Petr Růžička, zastupitel HOP a PRO Počernice