BUDE VEDENÍ RADNICE PROVÁDĚT ORGANIZAČNÍ NEBO PERSONÁLNÍ ZMĚNY V NAŠICH KULTURNÍCH ORGANIZACÍCH?

17.03.2021

Vážení a milí přátelé,

v Horních Počernicích máme k dnešnímu dni čtyři úspěšné a nejen u nás oblíbené kulturní příspěvkové organizace. Konkrétně Divadlo Horní Počernice, Dům dětí a mládeže Horní Počernice, Chvalský zámek a Místní veřejnou knihovnu Horní Počernice. Jsou zajeté a podle nás výborně fungují. Bohužel jim poslední rok v rozvoji dalších aktivit nepřál. Lidé v těchto organizacích se ale nevzdali. Přes složité podmínky vytrvale nabízeli zájemcům různé jiné venkovní aktivity, on-line prohlídky, koncerty a vystoupení.

Velmi nemile nás proto překvapilo, když se v pozvánce na jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 20 ze dne 4. února 2021 objevil i dokument s názvem Finanční a personální audit. Přitom v programu tento bod nebyl vůbec uveden. Jednání výboru bylo nakonec, z důvodu nemoci předsedy Richarda Stáry, zrušeno.

V auditu se například uvádí, že z něho má vyjít výstup v podobě ucelené ekonomické, právní a věcné informace o hospodaření a personálním zajištění a fungování kontrolovaných subjektů - odhalení případných pochybení při zadávání veřejných zakázek, ověření stávající organizační struktury, vytíženost jednotlivých zaměstnanců, posouzení řídících schopností a zvyklostí nebo analýza efektivnosti výkonu činnosti jednotlivých zaměstnanců! Závěr dokumentu uvádí, že by měl obsahovat zhodnocení stávajícího modelu v jeho kladech i záporech v oblasti ekonomické i personální a zhodnocení modelu při sloučení kulturních příspěvkových organizací do jedné!

Udivuje nás, že právě v době pandemie, kdy kulturní instituce rok nemohou dělat svou práci, rozhodne se vedení naší radnice zkoumat jejich akceschopnost. Proč právě teď? Má to podle vás nějakou logiku?

Na řádném jednání zastupitelstva jsme se ptali, zda se tedy chystají nějaké změny v kulturních příspěvkových organizacích? Dále, jestli se chystá sloučení do jedné super příspěvkové organizace nebo společnosti s ručeným omezeným? A v neposlední řadě, jestli se nechystá někomu z koalice a jejích příznivců nebo dokonce kandidátů pozice právě v této super společnosti? Na interpelace ovšem nikdo z vedení neodpovídal. Poděkovali za dotaz a sdělili nám, že odpoví písemně. A my, až se písemné odpovědi dočkáme, určitě se s vámi o ni podělíme.

Petr Růžička, zastupitel MČ Praha 20 a Alena Štrobová, zastupitelka Hnutí občanů Počernic


Pozvánka na Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 20 s přílohou
Pozvánka na Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 20 s přílohou

PŘÍLOHA E-mailu: Návrh audit - analýza PO