BYTOVÉ VÝSTAVBĚ V BÝVALÉM KOŠTÍŘOVĚ VELKOSTATKU ŘÍKÁM NE!

22.10.2021

Milí čtenáři,

v tomto týdnu jsem se s kolegy z Hnutí občanů Počernic Dariou Češpivovou a Jirkou Šebkem snažil získat více informací o plánované developerské výstavbě v Čertousích. Konkrétně o revitalizaci bývalého Koštířova velkostatku a s ním související problematikou místní čistírny odpadních vod.

Rád bych nejprve poděkoval za velmi přátelské a konstruktivní setkání, kdy nám sousedé z Čertous na schůzce vše dopodrobna představili. 

Zásadním problémem v tomto území je vsakování vody a věčný boj místních s ní. Připomeňme si nedávné video Hanky Štěpánkové, která v Čertousích nedaleko čističky žije a záběry potvrzují náročnou a těžkou situaci lidí v této lokalitě. V době prudších dešťů často dochází k zaplavení jejich pozemků a ke značným škodám na majetku. 

Bytová výstavba podle chystaného návrhu (viz. obrázek) pro nových 250 osob stávající situaci ještě výrazně zhorší. Stačí si představit, co nastane, když přijdou dlouhodobé srážky v kombinaci s vypuštěnými odpadními vodami z této nové výstavby. 

Řešením může být původní projekt, který počítal se zástavbou řadových rodinných domů. Nebudou takto náročné v kombinaci s vlastními čistírnami odpadních vod pro každý dům zvlášť. Nechceme aktivisticky blokovat projekt, ale chceme především ochránit naše občany v dané lokalitě. Pokud by byl návrh takto upraven, nemám problém ho ve spolupráci s místními podpořit. 

Společnými silami budeme usilovat o to, aby k této plánované výstavbě nedošlo. Další otázkou zůstává řešení situace kolem čistírny odpadních vod a její další fungování. 

Děkuji a přeji hezký den.


Petr Růžička, zastupitel PRO Počernice 

Foto: vlastní
Webová prezentace developera: www.certousy.info