INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI - LÉTO

01.07.2020

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

po náročných jarních měsících plných nejistot, přišlo konečně léto a dětem zasloužené letní prázdniny. Červen byl pro mnohé žáky, studenty a pochopitelně i rodiče velmi náročným. Po dlouhém a velmi zmatečném očekávání se nakonec konaly přijímací zkoušky na střední školy, maturity a státní závěrečné zkoušky. Ty se dokonce týkaly i mě osobně. Doufám, že se všem zmíněné zkoušky povedly na výbornou! V další cestě ve škole, v práci nebo osobním životě přeji hodně štěstí a životní radosti.

Dále bych Vás již tradičně informoval o novinkách v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a spolkové činnosti.

V sociální oblasti jsem ve spolupráci s paní místostarostkou Evou Alexovou, paní vedoucí Monikou Brzkovskou a Odborem sociálních věcí a školství započal práci na novém Katalogu nejen sociálních a zdravotních služeb, který vychází z původního katalogu z roku 2014. V katalogu budou včetně důležitých kontaktů také informace o poskytovatelích sociálních a zdravotních služeb v Horních Počernicích. Mým předpokladem je, že katalog by mohl vyjít v tištěné podobě po finální revizi a grafických úpravách na začátku školního roku 2020/2021.

S ohledem na četné dotazy ohledně naší oblíbené služby Senior auto vycházíme z vládního plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb a službu Senior auto znovu obnovujeme ke dni 22. června. Pokud tedy nedojde k dalším vládním změnám či úpravám. Službu si můžete objednat telefonicky na tel.: 773 450 721. Pro využití služby je nutné mít vyplněnou žádost, kterou můžete nalézt na webových stránkách: www.pocernice.cz/obcan-2/senior-auto nebo ji s Vámi ochotně vyplní na našem Odboru sociálních věcí a školství na adrese Jívanská 635.

Ve zdravotní oblasti jsme se zúčastnili pod záštitou radní Mileny Johnové na MHMP 5. kolegia radních pro sociální věci a zdravotnictví, kde jsme se sešli i s ředitelem pražské VZP panem Janem Bodnárem. Za naši městskou část jsme požádali o podporu formou uzavření smlouvy s LRS Chvaly a ambulancí Léčby bolesti MUDr. Šimona Kozáka, aby tyto služby mohl využívat co největší možný počet našich občanů. Pana ředitele jsme také požádali o podporu pro naši městskou část ve větší snaze přivádět nové lékaře a vytvářet nové ordinace praktických lékařů, pediatrů, zubařů a dalších.

V rámci ochrany zdraví klientů naší pečovatelské služby, návštěvníků sociálního odboru, ale i všech jejich pracovníků, proběhlo plošné testování pracovnic v sociálních službách na nový koronavirus. Všechny testy vyšly negativní, tj. všichni jsou zdraví. 😊

Ve spolkové činnosti mě těší, že v květnu došlo ke slavnostnímu otevření a tedy ukončení kampaně Plechové domky pro naše mamky v rámci Azylového domu Horní Počernice, kde proběhla kompletní rekonstrukce jedné z budov sloužící pro matky dětmi. Jsem rád, že jsem mohl být u toho a že naše městská část dlouhodobě spolupracuje právě se Střediskem křesťanské pomoci. To například poskytuje možnost krizového pokoje pro rodinu z Horních Počernic, která by se dostala do tíživé životní situace. V neposlední řadě mám radost, že jsme v rámci Rady městské části Prahy 20 podpořili žádost o podporu VII. Hudebního festivalu u kostela sv. Ludmily v Praze na Chvalech.

Přeji Vám všem krásné a ničím nerušené léto!


Petr Růžička, Váš radní
Petr_ruzicka@pocernice.cz
www.facebook.com/pet.ruzicka