INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI – LISTOPAD

01.11.2020

 Vážení spoluobčané a milí přátelé,

v minulém příspěvku jsem začínal optimisticky, věřil jsem, že letošní školní rok bude "normálním". Bohužel současná vyhlídka příliš optimistická není, ale snad se zase brzy začne vše obracet k lepšímu. Nezbývá nám, než se snažit dodržovat všechna doporučená hygienická opatření a být maximálně ohleduplnými ke všem v našem okolí. To je totiž jediná cesta, jak úspěšně porazit COVID-19. Z tohoto důvodu jsem požádal vedení úřadu, aby zintenzivnilo nákupy ochranných pomůcek nejenom pro potřebu úřadu, ale zejména pro potřeby naší pečovatelské služby, sociálních pracovníků a dalších.

Minule jsem Vás informoval o opětovném setkávání v Komunitním centru, jeho činnost však s ohledem na současnou situaci byla přerušena. Došlo také k ukončení příprav velké děkovné akce, která měla být určena všem dobrovolníkům, včetně plesu seniorů, veselky, výstavy fotografií pana Cudlína a dalších.

Přesto všechno byl konec měsíce září a říjen nabitý různými akcemi a novinkami, o kterých bych Vás rád informoval.

V sociální oblasti s platností od pondělí 28. září došlo k pozastavení naší služby "Senior auto" a to z důvodu ochrany uživatelů této služby. Tento nepopulární krok byl nutnou reakcí na omezování sociálních služeb v rámci nařízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud byste potřebovali akutně zajistit dopravu k lékaři a nevěděli si rady, prosím, kontaktujte náš Odbor sociálních věcí a školství na tel. č. 271 071 799, 271 071 640, kde se Vám pokusí zajistit možnou náhradu.

Proběhla velmi vydařená akce "Zdravíme Mezilesí" pořádaná organizací Neposeda. Děkuji Neposedovi a všem účastníkům. Současně také děkuji malířským potřebám Artikon, jejichž stánek měl na akci zastoupení. Prodejnu mají naproti naší knihovně, určitě ji nepřehlédnete, jejich pomalovaná fasáda je velmi hezká.

Ve zdravotní oblasti vás nejvíce zajímalo, kde můžete získat zpátky svoji zdravotnickou dokumentaci (kartu) po paní doktorce Zdeňce Gerákové. Veškerá dokumentace však nepřechází pod náš Úřad městské části, ale na nadřazený orgán, tj. MHMP. Níže uvádím kontakty na odpovědné osoby z MHMP a odkaz na webové stránky, které by Vám měly v této věci poradit. Pro získání dokumentace je nutné vyplnit žádost o vydání, kterou lze poslat poštou nebo odevzdat na podatelnu MHMP. V případě potíží s žádostí můžete opět kontaktovat náš Odbor sociálních věcí a školství, kde Vám vše vysvětlí na tel. č. 271 071 640.

  • Mgr. Olga Matoušková, 236 004 181, olga.matouskova@praha.eu

  • Jaroslava Müllerová, 236 004 133, jaroslava.mullerova@praha.eu

  • www.zdravotni.praha.eu/jnp/cz/informace_pro_pacienty/zdravotnicka_dokumentace.html

Na zasedání Zastupitelstva MČ došlo ke schválení mnou předložených žádostí v oblasti sociální a zdravotní následovně:

Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt "HoPo - provozní náklady sociální služby". ✅ Žádost schválena a podpořena v plné výši.

Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt "Křižovatka - provozní náklady sociální služby". ✅ Žádost schválena a podpořena v plné výši.

Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu domova pro seniory Bethesda. ✅ Žádost schválena a podpořena v plné výši.

Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu chráněného bydlení na Xaverově. ✅ Žádost schválena a podpořena v plné výši.

Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt "Pečovatelská služba".

✅ Žádost schválena a podpořena v plné výši.

Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt "Terénní péče".

✅ Žádost schválena a podpořena v plné výši.

Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt "Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly".

✅ Žádost schválena a podpořena v částečné výši.

Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt "Mumraj je vícegenerační dům".

✅ Žádost schválena a podpořena v plné výši.

Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt "ŠKOLIČKA - školka nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory".

✅ Žádost schválena a podpořena v plné výši.

Ve spolkové činnosti mě velmi potěšil skvěle odvedený a vydařený 7. ročník Hudebního festivalu u kostela sv. Ludmily. Rád jsem se této akce zúčastnil. Poděkování patří nejenom všem skvělým vystupujícím, ale především pořadatelům a organizátorům, tj. jmenovitě panu faráři Eliášovi, panu docentu Jansovi, ředitelce Chvalského zámku paní Beránkové, paní inženýrce Švábové a všem dalším. Už nyní se těším na další 8. ročník.

Na zasedání Zastupitelstva MČ došlo ke schválení mé předložené žádosti v oblasti spolkové činnosti a to konkrétně:
Žádost spolku Chvalská beseda z.s. o poskytnutí finančního daru na pořádání akcí "Procházka staropražskými kabarety a šantány" a "Vánoční vůně svařáčku s českou vánoční písničkou a koledou" ✅ Žádost schválena a podpořena v plné výši.

Přeji Vám všem pevné zdraví a hezké podzimní dny.
S úctou

Petr Růžička, Váš radní

Petr_ruzicka@pocernice.cz
www.facebook.com/pet.ruzicka