INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI – PROSINEC

01.12.2020

Vážení spoluobčané a milí přátelé,

opět po roce tu máme prosinec a s ním blížící se vánoční svátky a především závěr roku. Letošní rok byl opravdu mimořádným rokem a to bohužel ne v dobrém slova smyslu. Pravděpodobně každého z nás letošní rok poznamenal nějakou změnou. Děti změnou formy vzdělávání na formu distanční výuky, rodiče formou omezení v práci, seniory v osobním a společenském životě a naše živnostníky a podnikatele, kteří museli omezit nebo dokonce i zrušit svou činnost. Přes všechny tyto těžkosti jsme společně dokázali, že i bez akceschopnosti vlády se o sebe umíme postarat. Začali jsme si pomáhat, každý tak jak nejlépe mohl, a doufám, že společně i tuto epidemiologickou krizi překonáme. Já Vám za to srdečně děkuji.

Tradičně Vám shrnu významné akce a novinky z měsíce listopadu.

V sociální oblasti se nám v rámci vzniklého Reuse-centra podařilo založit i veřejnou sbírku ve prospěch bezbariérového Chráněného bydlení na Xaverově, kam může každý přispět libovolnou částkou. Pokud chcete přispět i Vy, platbu můžete zaslat na transparentní účet číslo 5660227/0100, za což Vám jménem klientů Chráněného bydlení předem děkuji.

S ohledem na náročnou situaci jsme spustili Krizovou linku Horních Počernic, která funguje v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin na telefonních číslech 271 071 799, 271 071 640 nebo na mobilních číslech 724 829 333 a 604 554 194. Linka je určena všem, kteří potřebují základní informace o možnostech pomoci ve stavu nouze. Dále můžete využít i Krizovou linku Centra pomoci hlavního města Prahy pro seniory na telefonu 800 160 166.

Mimo krizové linky jsme zároveň obnovili linku duchovní podpory, do které se zapojili všichni naši duchovní, a která Vám nabízí svou pomoc formou telefonní konzultace nebo e-mailu. Velmi mě těší, že většina farností již funguje i po on-line bohoslužbách. Kompletní letáček duchovní podpory naleznete v tomto čísle Zpravodaje, obecních vývěskách nebo na webu Horních Počernic či mém Facebooku.

V listopadu jsme na RMČ schválili návrh ředitelky Chvalského zámku, na vyřazení 4 ks počítačů včetně monitorů, klávesnic a myší, které jsou pro příspěvkovou organizaci nepotřebné a nabídli jsme je pro on-line výuku v rodinách nezletilých dětí, které nemají vlastní počítačové vybavení. V případě zájmu kontaktujte OSVŠ na telefonu číslo 604 554 194 pro bližší informace.

Ve zdravotní oblasti jsem Vás minule informoval, že jsem požadoval navýšení nákupu ochranných pomůcek, zejména roušek a dezinfekce. Díky našim skautům funguje systém výdeje občanům zdarma pravidelně každý druhý čtvrtek odpoledne. Společně s kolegyní Janou Hájkovou jsme pomohli u stanoviště na parkovišti u Alberta. Zájem je obrovský a v případě akutní potřeby, prosím, kontaktujte naši krizovou linku, kde Vám dezinfekci nebo roušky zajistí.

Ve spolkové činnosti jsme si kolegou Kočím prohlédli naši hasičskou zbrojnici s panem starostou Růžičkou ze spolku Sboru dobrovolných hasičů Chvaly. Měl jsem radost, že naši hasiči mají zájem o rozvoj spolku a především o obnovení původního lesku a tradice našich dobrovolných hasičů. Ihned jsme společně domluvili další kroky, které k tomu mohou napomoci.

Na jednání rady jsem předložil návrh na podporu projektu úprav v areálu Diakonie Evangelické církve metodistické na Křovinově náměstí, kde současně působí Středisko křesťanské pomoci. V budoucnu by nám zde mohl vyrůst nový domov seniorů, komunitní centrum, kaple a azylový dům. Za mě je projekt velmi povedený a myslí na budoucí potřeby v Horních Počernicích.

Přeji Vám klidné vánoční svátky v kruhu rodinném a především hodně zdraví a štěstí v novém roce.

S úctou

Petr Růžička, Váš radní

Petr_ruzicka@pocernice.cz
www.facebook.com/pet.ruzicka