INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI – ŘÍJEN

01.10.2020

 Vážení spoluobčané a milí přátelé,

po letních prázdninách jsme opět zahájili nový školní rok 2020/2021. Letos byl i pro mě výjimečný, protože jsem začal učit na střední škole. Doufám, že pokud epidemiologická situace dovolí, bude to "normální školní rok".

Zároveň nám nadešel podzimní čas a s ním pomalé ochlazování a zkracování dní. Bylo by dobře, kdybyste nepodléhali podzimním splínům a užívali si krásných podzimních barev a ještě relativně příjemných dní.

Měsíc září byl opravdu velmi nabitý různými akcemi a novinkami, o kterých bych Vás rád informoval.

V sociální oblasti jsme spolu s kolegyní Janou Hájkovou, paní ředitelkou Boženou Beňovou, koordinátorkou Světlanou Lazarovou, paní Ladou a dětmi předali téměř 250 vybavených batůžků v rámci tzv. "Batůžkového projektu" pro školáky do africké Malawi. Pan Petřík, dobrovolník z charitativní organizace Mary's Meals, přivezl i několik materiálů, které jsou k dispozici v Místní veřejné knihovně. Jsem moc rád, že jsem mohl být u toho a že tento projekt naší knihovny, dobrovolníků a hlavně dárců z Horních Počernic funguje a především pomáhá. Projekt však nekončí a sbíráme dál!

Také mě těší, že jsem mohl podpořit projekt místostarostky Alexové a radní Hájkové tzv. RE-USE centrum, které bude fungovat v areálu Sběrného dvora. Projekt kombinuje možnost zpětného využití nepotřebných předmětů a zároveň možnost přispět na dobrou věc. Za sociální oblast jsem navrhl, aby sbírkový účet byl veden ve prospěch Chráněného bydlení na Xaverově, které by aktuálně potřebovalo bezbariérové řešení. Bude možné přispět nejenom na místě, ale i převodem na účet, který k této sbírce bude speciálně zřízen.

Ve zdravotní oblasti se ve čtvrtek 17. září konal odborný seminář "Multidisciplinární léčba bolesti v ambulantní péči" pořádaný doktorem Šimonem Kozákem z ordinace Lecbabolesti.cz. Seminář byl určen pro všechny počernické lékaře a zdravotníky, ale i pro odbornou veřejnost. Mám radost, že dochází k podobným akcím a vzájemně se vyměňují zkušenosti mezi našimi lékaři. Osobně vždy rád podobné akce podpořím.

Zároveň mám dobrou zprávu, že ordinaci po zemřelé paní doktorce Zdeňce Gerákové ve zdravotním středisku ve Lhotské ulici přebírá nový lékař/ka. Ordinace by měla být dle předpokladu otevřena na přelomu října a listopadu. Prosím, nevolejte na původní linku paní doktorky.

Ve spolkové činnosti došlo opět k tradičním setkáním našich převážně seniorských spolků v Komunitním centru knihovny. POZOR: Platí za předpokladu, že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace.

V září také vyšla nová brožura "Nabídka formálního a neformálního vzdělávání a sportu pro děti a mládež do 15 let v Horních Počernicích" pro školní rok 2020/2021, která je již volně k dispozici na podatelnách Úřadu a ve školách a školkách. Katalog zpracovala magistra Eva Březinová. Jedná se již o třetí katalog, který letos nově pro občany vznikl.

Závěrem mi dovolte, abych zde poděkoval inženýrce Monice Brzkovské, vedoucí odboru sociálních věcí a školství, která vykonávala do 2. září i pozici tajemníka úřadu. Za mě ji děkuji nejenom za skvěle odvedenou práci, ale i za její lidský a obětavý přístup. Těším se na další spolupráci v rámci mého gesčního odboru sociálních věcí.

Přeji Vám všem krásné podzimní dny.

S úctou

Petr Růžička, Váš radní

Petr_ruzicka@pocernice.cz
www.facebook.com/pet.ruzicka