INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI - ZÁŘÍ

01.09.2020

 Vážení spoluobčané, drazí přátelé, milí školáci,

srdečně Vás zdravím v novém školním roce 2020/2021. Věřím, že jste do něho vykročili pravou nohou, odpočatí a plní načerpané pozitivní energie z letních prázdnin. Přeji Vám, ať je tento školní rok pro Vás všechny vydařeným a úspěšným školním rokem. Doufejme, že již bez koronavirových omezení.

I během léta se událo a domluvilo mnoho akcí a novinek, o kterých bych Vás rád informoval.

V sociální oblasti vznikl nový Katalog nejen sociálních a zdravotních služeb na území městské části Praha 20. Katalog bude distribuován v rámci našich spolků a bude k dispozici k odběru v budovách úřadu, u poskytovatelů sociálních služeb, v knihovně, Chvalském zámku, divadle a ordinacích našich lékařů. Naleznete jej také na webových stránkách www.pocernice.cz v sekci Oblíbené. Věřím, že Katalog se stane Vaším cenným rádcem v různých životních situacích.

Rád bych Vás také pozval jménem svým a jménem paní místostarostky Alexové na 7. ročník Veletrhu sociálních služeb MČ Praha 20, který se tradičně koná v areálu Chvalské tvrze ve středu 9. září od 9:00 hodin. Těšit se můžete na prezentaci nejen našich poskytovatelů sociálních služeb v Horních Počernicích. Následující den proběhne v areálu Chvalské tvrze Veletrh středních škol.

Ve zdravotní oblasti mám bohužel smutnou zprávu. Na začátku léta nás opustila paní doktorka Zdeňka Geráková, která měla svou zubní ordinaci ve zdravotním středisku v Lhotské ulici. Pro Horní Počernice to je veliká ztráta a rodině tímto vyjadřuji svou upřímnou soustrast.

Na základě doporučení ředitelky pražské Hygienické stanice doktorky Zdeňky Jágrové zvažte, prosím, očkování proti chřipce, zejména se to týká hlavně rizikových kategorií. Pro případné objednání vakcín, prosím, kontaktujte svého praktického lékaře.

Ve spolkové činnosti jsme na červnovém Zastupitelstvu podpořili žádost Střediska křesťanské pomoci v plné výši. Spolupráce s Azylovým domem je pro Horní Počernice velmi přínosná. Také mám radost, že jsem mohl podpořit komunitní akci "ZAŽÍT MĚSTO JINAK" pod taktovkou Rodinného centra Mumraj a dalších ve spolupráci s Městskou částí. Bude to víkend plný zábavy pro všechny věkové kategorie. Takže pište si do diáře sobotu 19. září a neděli 20. září.

Závěrem bych Vás velmi rád pozval na akci pod mojí záštitou: "Za naším zdravím do Chvalské stodoly" s paní doktorkou a odbornicí na léčbu bolesti Taťánou Bretyšovou v pondělí 7. září od 17:00 hodin ve Chvalské stodole. Akce navazuje na původní Zámecké posezení. Budu se na Vás těšit.

Přeji Vám všem úspěšný start v novém školním roce!

S úctou.

Petr Růžička, Váš radní

Petr_ruzicka@pocernice.cz

www.facebook.com/pet.ruzicka