INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

04.05.2020

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

po řadě restriktivních opatření dochází k postupnému uvolňování, a tedy pomalému návratu do běžného stavu. Příspěvek píši začátkem května, kdy se budoucí vývoj minimálně v České republice zdá pozitivní. Ale to všechno za předpokladu, že se všichni budeme dál chovat zodpovědně.

Dále bych Vás rád informoval o novinkách v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a spolkové činnosti.

V sociální oblasti jsme po dobu nouzového stavu klientům naší pečovatelské služby dováželi obědy v jednorázových a hlavně hygieničtějších (zatavených) obalech, tzv. krabičkách oproti původním jídlonosičům. Naše pečovatelská služba dodává 47 klientům cca 870 obědů měsíčně. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že u tohoto řešení zůstaneme a obědy budeme i po skončení nouzového stavu dodávat pouze v těchto krabičkách. Zdraví našich klientů je pro nás důležité. V souvislosti s touto změnou dojde k navýšení ceny o 8 Kč za krabičku. Tedy ze současných 67 Kč na 75 Kč za oběd. Cenu určuje dodavatel. Od března do června jsme toto navýšení kompenzovali z prostředků naší pečovatelské služby. Pokud máte zájem o služby naší pečovatelské služby, prosím, kontaktujte koordinátorku Mgr. Olgu Švrčulovou na telefonu: 271 071 799, 724 829 333 nebo e-mailem: olga_svrculova@pocernice.cz.

Z důvodu zvýšené bezpečnosti, a především ochrany zdraví zaměstnanců úřadu a všech příchozích návštěvníků, pořídila paní tajemnice Ing. Monika Brzkovská bezkontaktní teploměr, který je k dispozici na recepci úřadu.

Chystaný Den pro pěstounství je s ohledem na situaci zrušen. O případné náhradě Vás budeme informovat.

Ve zdravotní oblasti jsme mysleli nejenom na všechny občany Horních Počernic, ale také na naše lékaře, které jsme zásobili dezinfekcí, rouškami a nabídli pomoc podle jejich potřeb. Pokud bude tato pomoc i nadále nutná, rád jim cokoliv osobně dodám.

Ve spolkové činnosti jsme na březnové a dubnové radě podpořili darem naše tři seniorské spolky na celoroční činnost a to konkrétně Klub seniorů Horní Počernice, z.s., Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., ZO Horní Počernice a Svaz tělesně postižených v ČR z.s., MO Horní Počernice

Přeji Vám krásné a slunné červnové dny.

Petr Růžička, Váš radní


Petr_ruzicka@pocernice.cz
www.facebook.com/pet.ruzicka