JMENNÉ HLASOVÁNÍ RADY ANEB CHCI TRANSPARENTNÍ POČERNICE

18.05.2021

Na zastupitelstvu v pondělí 10. května jsem společně s podporou opozičních zastupitelů předložil návrh na změnu formy hlasování členů rady, tj. zavedení jmenného hlasování radních, bez výjimky.

V současnosti se může každý občan podívat do veřejného zápisu nebo videozáznamu ze zastupitelstva na to, jak hlasuje konkrétní zastupitel v daném bodě. Bohužel v případě Rady, tj. orgánu především placených funkcionářů se hlasuje tajně, tedy uvádí se pouze počet členů PRO, PROTI, ZDRŽEL SE. Osobně to nepovažuji za správné. Z tohoto důvodu jsem předložil výše uvedený návrh.

Přece platí, že kdo má čisté svědomí a pracuje v zájmu občanů Horních Počernic, nemusí se bát veřejného hlasování. Já sám v tom nevidím problém. Občané mají mít právo vidět, jak hlasuje jejich radní v daném bodě.

Jen k nepřesnostem, které uvádí členové koalice. Jmenné hlasování nestojí žádné peníze. Většina materiálů na Radě bývá přijata jednomyslně. Pouze několik často závažných případů je v rozporu a některý radní odmítá návrh podpořit. U těchto případů by v zápisu bylo uvedeno, například radní Novák - PROTI.

To samé argument, že si každý radní může vyžádat jmenné hlasování u daného bodu. Bohužel, zkušenost má a mé kolegyně zastupitelky Jany Hájkové je přesně opačná. Naše návrhy na jmenné hlasování byly kolegy vždy zamítnuty!

Návrh byl na zmíněném zastupitelstvu podpořen a zařazen do programu, ale nakonec s podporou "tiché" koalice ODS a KSČM zamítnut. Transparentní Počernice si koaliční zastupitelé a radní prostě nepřejí! Jedinou výjimkou byla paní místostarostka Alexová, která návrh podpořila. Jí i kolegům z opozice tímto děkuji.

Pokud máte zájem, můžete si pustit videoukázku z jednání, včetně obrázku tabulky hlasování k tomuto bodu. Jaký je Váš názor na problematiku? Souhlasíte se mnou? Děkuji Vám za zpětnou vazbu.

Petr Růžička


Tabulka hlasování:


Návrh na zavedení jmenného hlasování radních, včetně diskuze
- 10. 5. 2021