Podali jsme námitky proti rozšíření dálnice D10 na Mladou Boleslav

06.05.2022

Další změnou územního plánu, jaká se Horních Počernic bezprostředně týká, je rozšíření dálnice D10 na šest pruhů. Jde o zahájení řízení změn vlny 17, konkrétně změny Z 3274. Tento krok ministerstva dopravy zásadně odmítáme, protože do Prahy přivádí další enormní dopravní zátěž. Námitky proti této změně bylo možné podat do 5. května 2022 na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

Co znamená rozšíření dálnice? Jen zvýšení nárůstu dopravy! Jen další auta se budou přivádět do už tak "ucpané" Prahy. Rozšiřování silniční kapacity v městských aglomeracích nevede k ničemu jinému, než k dalšímu nárůstu dopravy. Rozšíření D10 přitom není v souladu s reálnými potřebami dopravy v Praze! Dopravu na dálnici D10 tvoří totiž především cesty řidičů, kteří denně dojíždějí z obcí Středočeského kraje do hlavního města za prací.

Co by pomohlo? 

  • Urychlená dostavba kvalitního železničního spojení mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Místo toho ale požaduje Ředitelství silnic a dálnic rozšíření dálnice D10 na 6 pruhů od 3. až po 46. kilometr (z křižovatky Radonice po Kosmonosy). 
  • Investice do občanské vybavenosti a pracovních příležitostí ve středočeských městech a obcích. 
  • Budování kvalitních cyklostezek nejen do Prahy, ale i k autobusovým a železničním zastávkám ve Středočeském kraji. Námitky jsme podali i proto, že krok rozšíření D10 nebere v potaz závazky České republiky ke snižování emisí skleníkových plynů a nutnost snižování závislosti na fosilních palivech. Oblastem Horních Počernic a Černého Mostu navíc hrozí dopravní kolaps i v souvislosti s dostavbou Pražského okruhu podle plánů ze 60. let a dalších dálničních úseků (např. D35). Potvrzují to nejen oficiální dopravně-inženýrské podklady, ale i zkušenosti z praxe. Jde o známý jev "dopravní indukce" V praxi znamená - "čím více silnic, tím více aut". A více aut už je pro Horní Počernice a okolí neúnosné.

Alena Štrobová a Petr Růžička