PODĚKOVÁNÍ A NOVINKY Z RADNICE

07.03.2020

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

po více jak půlroční přestávce Vás mohu opět informovat svým příspěvkem v Hornopočernickém Zpravodaji. Bohužel od září 2019 mi to nebylo dovoleno a žádný můj zaslaný příspěvek nebyl otištěn.

Na mimořádném zastupitelstvu v pondělí 24. února bylo odvoláno předchozí vedení a byl zvolen nový starosta Mgr. Petr Měšťan, jeho zástupci a další členové rady, včetně mé osoby. Děkuji tímto kolegům, kteří mě zvolili do rady městské části. Je to pro mě čest a těším se, že budeme společně pracovat pro Horní Počernice. S kolegyní paní místostarostkou Evou Alexovou budu mít na starosti oblast sociálních věcí a zdravotnictví a s kolegou panem Jaroslavem Kočím mladším spolkovou činnost. Budu rád, když se v těchto oblastech budete na mě obracet.

Zároveň bych rád touto cestou poděkoval bývalé paní starostce Mgr. Aleně Štrobové a její radě za více jak roční práci pro Horní Počernice. Za sebe a ostatní členy rady budu rád, když budeme spolupracovat.

Dobrou zprávou z mimořádného zastupitelstva je, že Horní Počernice mají schválený rozpočet na letošní rok. Navíc byl schválen všemi členy zastupitelstva. Je to šance na spolupráci zastupitelů bez ohledu na jejich volební příslušnost.

Závěrem mi dovolte popřát Vám klidné a požehnané prožití velikonočních svátků.

Petr Růžička, Váš radní

Petr_ruzicka@pocernice.cz
www.facebook.com/pet.ruzicka