Půlroční bilance ve funkci zástupce ředitele SSPŠ

10.03.2023

Milí přátelé,

půl roku ve funkci zástupce ředitele pro pedagogickou činnost uplynulo jako voda. Když jsem v srpnu loňského roku tuto nabídku přijal, měl jsem určité představy a vize, jak bude mé směřování a práce vypadat. Po půl roce musím některé představy upravit. Člověk pozná velmi dobře zákulisí nejenom naší Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, ale též českého školství, státních organizací, úřadů, neziskových organizací a dalších institucí.

Na setkání ředitelů pražských základních a středních škol padla památná hláška, že ředitelé, potažmo jejich zástupci, by na školách ocenili i operační sály, protože dělají prakticky všechno. Paní ředitelce musím dát za pravdu.

Krásnou ukázkou toho jsou různé povinné výkazy, formuláře, indikátory, plány, dotazníky, hodnocení a mnoho dalších dokumentů, které musíme v průběhu roku neustále na všechna možná místa odevzdávat, a to často ve velmi krátkých lhůtách, někdy až šibeničních. Velmi často se data opakují a různě překombinovávají tak, aby měl každý úřad vlastní odevzdaný formulář / dokument. Já za sebe musím potvrdit, že toto je jeden z velkých nešvarů českého školství. Aneb digitalizace v praxi.

Kromě zmíněných povinných výkazů je to ale práce velmi různorodá, inspirativní a často velmi operativní ale zároveň i strategická. Příkladem je seznámení se s mnohými velmi inspirativními osobnostmi, poznání jiných školských zařízení, specifických předmětů, ale i práce s médii a se všeobecným zájmem o naši školu. Tento týden se u nás na škole otočila TV Nova a TV Prima. Minulý týden to samé.

Velmi mě baví práce s našimi učiteli, ale i studenty. Máme tolik skvělých a talentovaných učitelů. Jejich hodiny jsou velmi kreativní, záživné, přitom poučné a v souladu s naší školní vizí. Nejenom pravidelné hospitace mě o tom přesvědčují. Máme skvělé a nadané studenty, kteří sami přicházejí s nápady a myšlenkami, jak posunout nejen sebe, ale i celou školu dál. Studenti nyní chystají cyklus moderovaných besed s různými osobnostmi a organizují akce kompletně ve své režii. Staví vlastní otočnou farmu, motokáru, roboty, drony atd.

Neobejde se to však i bez problémů a musím uznat, že některé bych raději neřešil, ale vyřešit se musí. Nevýhoda rozhodování je taková, že vždy musíte rozhodnout tak, aby to bylo podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. V tom případě nemohou být obě strany sporu vždy spokojené, ale snažím se být vždy spravedlivý a nad celou situací se pečlivě zamyslet.

Co si myslím, že se mi za půl roku povedlo:

+ Vzájemná dokonalá souhra s kolegou zástupcem Aramisem Tochjanem.

+ Politika otevřených dveří pro každého, kdo potřebuje pomoci, případně poradit.

+ Operativní a včasné řešení různých problémů.

+ Otevřená a efektivnější komunikace.

+ Obnovení Studentské rady SSPŠ a společné řešení jejich plánů.

+ Koordinace a průběh Nultého ročníku.

+ Navázání spolupráce s různými organizacemi, příkladem Muzeum paměti XX. století apod.

A co bych označil, že se mi za půl roku nepovedlo a je třeba zlepšit, nebo upravit:

- Lépe nastavit a revidovat tematické plány, včetně předmětů samotných, směrem do budoucnosti k praktické výuce.

- Poznat všechny vyučující a seznámit se s jejich předmětem a budoucími plány.

- Nastavit jednotný tok informací směrem ke studentům.

- Zlepšit vizuální stránku školy.

Pracovat běžně přes 55 hodin týdně, včetně víkendů si člověk zvykne, ale není možné vždycky všechno obratem vyřídit. Mnohé nahodilosti Vám často kompletně rozhodí plány nejen na den, ale i týden nebo samotný měsíc.

Interně jsem si nastavil 4leté volební období, které bych rád poté důkladně zanalyzoval a chtěl vidět za sebou výrazné pokroky. Mé cíle a plány jsou jasné. Nadále zlepšovat SSPŠ zevnitř a zvenku tak, aby byli spokojení zejména studenti a učitelé.

Jsem rád za nabídku pana ředitele Radko Sáblíka a věřím, že mé pomyslné volební období nakonec dopadne dobře. Snad jsem ho za půl roku ve funkci nezklamal a nadále mám jeho podporu.

Za Vaši zpětnou vazbu budu velmi rád. V jakékoliv formě. Posun bez kritiky totiž není možný.

Závěrem dodám své motto: "Na SSPŠ se vždycky dostane pomoci každému, kdo o ni požádá.".

Děkuji za spolupráci a těším se do dalších dní.

Petr Růžička