ŠATNÍK KONČÍ

16.08.2022

"Šatník" v budově radnice končí. Je to škoda. Komu přebývalo zachovalé oblečení, přivezl je sem. A dal možnost, že oblečení a obutí pro sebe i své děti tu v dnešní nelehké době vyhledávali rodiče samoživitelé, pěstouni a mnozí další. "Šatník" v budově radnice, kde sídlí sociální odbor, se spolu se zhoršující ekonomickou situací stával mezi lidmi stále více populární.

Z pokynu vedení radnice dnes končí. Lidé si mohou chodit vybírat věci do prostor Římskokatolické farnosti u kostele sv. Ludmily, kam budou převezeny. To je sice alespoň částečné řešení, ale jeden podstatný aspekt mu schází.

Na radnici mají lidé možnost mluvit o svých problémech přímo se sociálními pracovnicemi. Mohou se ptát. Mohou vysvětlit, v jaké jsou situaci a jakou formu pomoci třeba právě potřebují. Řada z nich by se jinak možná i ostýchala svůj problém otevřít. 

Už proto pokládáme rušení "Šatníku" v prostorách sociálky za chybu. Zejména v očekávání dalšího zhoršení podmínek života má být radnice tím, kdo je lidem oporou. Je jim nápomocný. Kdo si uvědomuje, že mají problémy a využije všech možností, jak jim společně čelit.

Alena Štrobová a Petr Růžička