SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

05.04.2020

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

momentálně prožíváme velmi těžké období, které nemá v naší novodobé historii obdoby. V těchto náročných dnech bychom si měli všichni uvědomit, že ho můžeme zvládnout pouze pokud přestaneme řešit hlouposti a soustředíme se na vzájemnou pomoc, toleranci a solidaritu. Měli bychom si také uvědomit, že všechna opatření odborníků jsou velmi důležitá, promyšlená a neměli bychom je zlehčovat a podceňovat.

I my jsme hledali vhodná řešení, jak Vám co možná nejvíce v současné době pomoci. Například rozdáváním roušek potřebným nebo dezinfekce každé domácnosti s dodáním domů. To vše bychom nezvládli bez našich úžasných skautů ze Střediska Oheň a Rodinného centra Mumraj a všech dalších dobrovolníků, kteří nám ochotně pomohli. Velké díky patří i všem ostatním, kteří nabídli jakoukoliv pomoc, například dodali materiál, šili roušky pro ostatní, pomohli nakoupit sousedům a další. Díky patří i našim farářkám a farářům, kteří se společně domluvili a zajistili tzv. duchovní službu on-line nebo po telefonu. V neposlední řadě i velké díky našim pečovatelkám a odboru sociálních věcí a školství, který zajistil službu tzv. krizové linky. Moc Vám všem za to děkuji 😊.

Pro jistotu připomínám kontakt na linku pomoci v rámci úřadu na telefonu: 724 829 333, 604 554 194 nebo e-mailu: urad@pocernice.cz. Pokud jste nedostali dezinfekci, chybí Vám ochranné roušky, potřebujete nakoupit potraviny nebo léky, propadl Vám občanský průkaz, neváhejte nás kontaktovat.

Děkuji všem, kteří pomáhají a chovají se zodpovědně a snad to všichni ve zdraví společně zvládneme.

Petr Růžička, Váš radní


Petr_ruzicka@pocernice.cz
www.facebook.com/pet.ruzicka