STOJÍME ZA UKRAJINOU

26.02.2022

Vážení spoluobčané, 

bohužel situace je opravdu velmi vážná. Čelíme tomu, čemu už mnozí v Evropě nevěřili a dnes se značným zpožděním reagují. Evropští představitelé a hlavně mezinárodní organizace, které mají hájit "mír" ve světě totálně selhávají a nahrávají Ruské federaci.

Materiální a jiná pomoc je proto na místě. Kdo může poslat nějaké finanční prostředky může využít řadu prověřených sbírek, tj. Člověk v tísni nebo Český červený kříž. Dále materiální pomoc, kterou třeba dnes odpoledne zajišťují naši skauti na počernické faře od 16 hodin. Předpokládám, že se tam s mnohými potkáme. Dále je třeba myslet na uprchlíky, zejména matky s dětmi, kterým by měl stát zajistit pomoc. 

Další velmi snadnou pomocí je pod záštitou České televize pomoc Ukrajině možnost zaslání Dárcovské SMS v rámci konání speciálního benefičního koncertu. DMS zasílejte ve tvaru DMS SOSUKRAJINA 30, DMS SOSUKRAJINA 60 nebo DMS SOSUKRAJINA 90 na telefonní číslo 87 777.

Sám vidím, že tento problém nenechává nikoho chladným a mnohé aktivizuje k pomoci a zájmu o druhé. U nás ve škole vznikla iniciativa studentů ukrajinského a ruského původu za jednotu a ukončení této zbytečné války.

V pondělí na zastupitelstvu bychom mohli a měli vyjádřit společnou podporu vládě České republiky, která činí aktivní kroky ve prospěch Ukrajiny. 

Pro nás by to měl být příklad toho, že je třeba spolupracovat a neřešit zbytečné a nepodstatné věci. Musíme být jednotní a spolupracovat.

Držme se a zůstávejme s Ukrajinou. 

Petr Růžička - zastupitel MČ Praha 20