Uzavřené mateřské školy v období letních prázdnin a smuteční vzpomínka na pana učitele Miloslava Podzimka

08.04.2024

Vážení čtenáři,


na základě usnesení počernické rady dojde v letošním roce opětovně k uzavření všech školek

v období od 15. července do 30. srpna 2024. Žádná spádová školka pro ostatní nebude.

týdnů bez školky, 7 týdnů bez možnosti postarat se o své děti. Přitom zákonná dovolená je

stanovena pouze na 4 týdny u zaměstnance. Jak mají situaci zvládnout vytížení rodiče bez

možnosti hlídání u svých prarodičů nebo samoživitelé? Páni a dámy radní mají tento problém

už roky vyřízený, protože nemají žádnou pevnou pracovní dobu, ale co ti ostatní občané, kteří

nemají volno kdykoliv potřebují?


Též chápu, že si musí zaslouženě odpočinout zaměstnanci školky, ale musí být také

zachována možnost rodičů využívat školku i během letních prázdnin. Klidně v omezeném a

zkráceném režimu. Vždycky v minulosti tomu tak bylo, tak proč najednou tomu tak opětovně

není!


S hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl o úmrtí pana učitele Miloslava Podzimka ve věku

92 let. Pan učitel Podzimek zanechal nesmazatelnou stopu v paměti celých generací obyvatel

Horních Počernic, kteří ho znali jako ředitele Základní školy Ratibořické a oddaného

pedagoga. Vyjadřuji tímto upřímnou soustrast rodině pana učitele.

Přeji Vám krásné jarní dny.

S úctou


Petr Růžička, zastupitel HOP a PRO Počernice