VYDAŘENÁ AKCE “PEČEME PRO POČERNICKÉ ZDRAVOTNÍKY“

06.03.2021

Vážení spoluobčané a milí přátelé,

na konci ledna jsme zorganizovali úspěšnou dobrovolnickou akci "Pečeme pro Počernické zdravotníky" a rozvezli jsme všechny donesené bábovky, koláče, zákusky, bagetky a další sladké nebo slané pečivo do Léčebného a rehabilitačního střediska Chvaly a také do Zdravotnického střediska Lhotská. Úžasná dobrovolnice Markéta Čekanová odvezla koláč a domácí buchty i obětavým zaměstnancům do Domova seniorů Bethesda. Počerničtí zdravotníci si takové poděkování za svou každodenní, náročnou a velmi obětavou práci pro nás všechny právem zaslouží.

Rádi bychom však poděkovali všem, kteří příspěli dobrotami a to jmenovitě paní Ljudmile Kreidlové, Markétě Čekanové, Aleně Štrobové, Lence Malé a také paní místostarostce Evě Alexové.

V LRS Chvaly i v ordinacích praktických lékařů ve Lhotské ulici měli obrovskou radost. Sami se můžete podívat na fotografiích na Facebookové skupině: Máme rádi Horní Počernice. Byla to skvělá akce a těšíme se, že si ji v budoucnu třeba zopakujeme.

Za vděčné pořadatele.

S úctou,

Zastupitelé, Petr Růžička a Daria Češpivová
Petr_Ruzicka@pocernice.cz a Daria_Cespivova@pocernice.cz

www.facebook.com/groups/mameradihornipocernice