VZHŮRU DO DALŠÍ OPOZIČNÍ PRÁCE PRO POČERNICE

20.10.2022

Vážení přátelé, 

včera jsem na ustanovujícím Zastupitelstvu MČ Praha 20 - Horní Počernice slavnostně složil slib zastupitele a vkročil do svého druhého zastupitelského období. Bez vás by se tak nestalo, a ještě jednou vám všem děkuji za důvěru ve volbách. 

Blahopřeji všem nově zvoleným radním a doufám, že naplní všechny jejich volební sliby. Já osobně rád podpořím jakýkoliv konstruktivní návrh, který bude ve prospěch Horních Počernic a jejich občanů. Naše Hnutí Občanů Počernic a PRO Počernice zůstává v opozici. 

Zarážející je pro mě fakt, že nově zvolení radní nepředstavili na zastupitelstvu své plánované gesce, vize ani představy. Přitom odměny si odhlasovali v maximální možné zákonné výši. Včetně změny z původně neuvolněné pozice místostarostky na výrazně dražší uvolněnou, tzn. pozice, kdy člověk pracuje na "plný úvazek" a věnuje se čistě své práci na radnici. Řečí čísel to znamená zatížení rozpočtu o nejméně 420.228 Kč ročně. 

Celkově nás placené vedení radnice bude stát téměř 4.6 milionů korun ročně! Plus další náklady na členy výborů a komisí. 

Bohužel koalice nectila princip, že opozici náleží zákonné výbory, tj. finanční a kontrolní nebo doplňkový zřízený návrhový výbor. Naše uskupení získalo pouze předsedkyni kontrolního výboru pro naši zastupitelku Alenu Štrobovou. Já jsem koalicí nebyl zvolen do finančního výboru, kde jsem předchozí čtyři roky pracoval. Dále nebyla zvolena do návrhového výboru naše zastupitelka Daria Češpivová, která tam byla také v předchozím období. Z dalších opozičních uskupení nebyl zvolen pan Josef Beránek na pozici předsedy finančního výboru a paní Jana Hájková jako členka kontrolního výboru. 

Nezbývá než doufat s nadějí, že Horní Počernice nezůstanou na stávajícím mrtvém bodě, ale začnou se výrazně měnit k lepšímu. 

Dovolím si přidat známý citát závěrem pro naši staronovou počernickou koalici, který krásně nevystihuje naše včerejší zastupitelstvo. 

"Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi." - Tomáš Garrigue Masaryk

S úctou,


Petr Růžička, váš opoziční zastupitel