ŽELEZNIČNÍ PODJEZD ULICE BYSTRÁ (U HŘBITOVA) V PŘÍPRAVĚ

22.04.2022

Milí přátelé,

 období, které teď všichni v Horních Počernicích prožíváme, je dopravně poněkud náročnější. Věřím, že situace se s příchodem letních měsíců zlepší, ale stále pro nás zůstává klíčová dostavba železničního podjezdu ulice Bystrá (u Chvalského hřbitova). Tam totiž aktuálně vidím zásadní problém, kdy po zintenzívnění trati na přejezdu spadnou závory a vytvoří se dlouhé kolony.

Semafor na blízké křižovatce byl na základě více žádostí deaktivován, ale bez žádných dalších návrhů řešení. Osobně, stejně jako spousta lidí v naší městské části, podporuji realizaci kruhového objezdu na křižovatce Náchodská x Bystrá, který by byl bezpečným a efektivním řešením. Zaslal jsem proto dotaz na Správu železnic a Odbor investic Magistrátu hlavního města Prahy. Obě tyto instituce sice v rámci této akce spolupracují, ale pomyslný míč je aktuálně na straně Technické správy komunikací Praha.

Spojil jsem se s panem Kalousem, vedoucím oddělení přípravy a realizace investic z TSK Praha s tím, zda se realizace podjezdu v Bystré nějak posunula? V současné době prý finalizují zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele a zároveň dojednávají složité majetkoprávní vztahy, které celý průběh velmi zpomalují. Následně během několika týdnů zahájí finální výběr zhotovitele a společně se souhlasy vlastníků se bude pokračovat v rámci stavebního řízení. Dle koordinace s probíhající rekonstrukcí trati se Správou železnic je předpoklad zahájení této stavby v lednu nebo únoru 2023. 

Doufám, že se tak skutečně stane. Může to být první krůček ke zlepšení dopravní situace v Horních Počernicích. Podjezd Bystrá by mohl znamenat úlevu pro nás všechny. 

Snad se ho dočkáme a přeji všem pěkné jarní dny. 

Petr Růžička, PRO Počernice