ZKAPACITNĚNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD HORNÍ POČERNICE – ČERTOUSY

05.01.2022

Dnes jsme se s kolegyní zastupitelkou Alenou Štrobovou zúčastnili on-line projednání zkapacitnění čistírny odpadních vod v Čertousích. Obyvatele této lokality dlouhodobě trápí nejenom zápach z čistírny, ale i její vyplavení při každém prudším dešti. Zápach, výkaly i použité toaletní papíry jsou tu v ulicích při každém prudším dešti. Stačí si vzpomenout na video paní Hany Štěpánkové.

V rámci zkapacitnění ČOV proto zdejší obyvatele požadují především zastřešení ploch, které dosud zastřešeny nejsou, dále vysázení stromů v okolí čističky a plot vysoký alespoň 5,8 m.

Taková výška je alespoň k druhému nadzemnímu podlaží a směrem k zástavbě si obyvatelé přeji vysadit rychle rostoucí stromy. Bohužel jsme se dozvěděli, že náhradní výsadba v areálu plánovaná není. Musí na ní trvat vedení městské části.

Z jednání bylo patrné, že problémy s dešti, které vedou k pravidelným vyplavením čistírny, magistrátní úředníci přesouvají na vadnou kanalizaci. To si však nemyslíme.

Určitě se budeme i nadále zajímat o to, jak se bude zkapacitnění čistírny v Čertousích řešit. Obyvatelé z této oblasti Horních Počernic si funkční, moderní a především jejich život co nejméně komplikující čističku zaslouží.

Petr Růžička, PRO Počernice